Категорије
Nabavke

HIGIJENSKI PROIZVODI,MATERIJAL I OPREMA

Категорије
Nabavke

Usluga prenosa podataka i interneta

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka broj 1/2021. Dokumentacija vezana za nabavku nalazi se na linkovima ispod: