Обавештење о закљученом уговору/наруџбеници у поступку набавке услуга везаних за мобилну телефонију 01.3-10/2023

Поштовани,

На линку испод се налази обавештење о закљученом уговору/наруџбеници у поступку набавке услуга везаних за мобилну телефонију 01.3-10/2023

Обавештење о закљученом уговору/ наруџбеници у поновљеном поступку набавке 01.3-9/2023

Поштовани,

На линку испод се налази обавештење о закљученом уговору/наруџбеници у вези набавке хигијенских производа, материјалаи опреме у поновљеном поступку набавке број. 01.3-9/2023

Обавештење о закљученом уговору/наруџбеници

Поштовани,

На линку испод се налази обавештење о закљученом уговору/наруџбеници у вези набавке хигијенских производа,материјала и опреме у поновљеном поступку набавке број 01.3-9/2023