Категорије
Nabavke

HIGIJENSKI PROIZVODI 01.3-4/2022

Категорије
Nabavke

Sakupljanje,transport i tretman otpada sa potrošnim materijalom

Категорије
Nabavke

HIGIJENSKI PROIZVODI,MATERIJAL I OPREMA

Категорије
Nabavke

PRENOS PODATAKA I INTERNET

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka broj 1/2022.Dokumentacija vezana za nabavku nalazi se na linkovima ispod:

Категорије
Nabavke

Sakupljanje,transport i tretman otpada sa potrosnim materijalom

Категорије
Nabavke

ХИГИЕЈНСКИ ПРОИЗВОДИ РЕФ.БРОЈ 01.3-3/2021

Категорије
Nabavke

HIGIJENSKI PROIZVODI,MATERIJAL I OPREMA

Категорије
Nabavke

Usluga prenosa podataka i interneta

Na osnovu odluke direktora ustanove, pokrenuta je nabavka broj 1/2021. Dokumentacija vezana za nabavku nalazi se na linkovima ispod: